POLITYKA PRIVACY


1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w celu:

 • Określenia, w jaki sposób firma gromadzi, przechowuje i przetwarza Twoje dane;
 • Określenia stron trzecich, którym firma może ujawnić Twoje dane;
 • Opisania Ci swoich praw w zakresie przetwarzania danych oraz sposoby kontrolowania przetwarzania;
 • Wskazania danych kontaktowych firmy i jej pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

1.1 Administratorzy danych

VulkanVegas.com (zwana dalej „Stroną Internetową”) obsługiwana jest przez Brivio Limited (zwaną dalej „Firmą”, „my”, „nas”, „nasz”) spółką zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej, z jej zarejestrowanym adresem: Office 102 , 12A Lekorpouzier, Limassol, Cypr; Numer rejestracyjny: HE315596, numer VAT 10315596B. Wszystkie gry oferowane w witrynie są licencjonowane przez Invicta Networks N.V., zarejestrowane zgodnie z prawem Curacao, z adresem: Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Willemstad, Curacao, Gaming License 8048 / JAZ2012-009. Brivio Limited i Invicta Networks N.V. są współadministratorami w zakresie przetwarzania Twoich danych.

1.2 Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych przez Firmę, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (DPO) na adres e-mail [email protected] Możesz również przesłać do naszego Inspektora Ochrony Danych wszelkie propozycje, wnioski i skargi (jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych zgodnie z prawem). Jeśli Twoje pytanie nie dotyczy niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

1.3 Jak złożyć skargę?

Jeśli uważasz, że Firma przetwarza Twoje dane w sposób niezgodny z prawem lub naruszający Twoje prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Możesz przesłać ją do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w miejscu zamieszkania lub wysłać skargę do komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Cypryjskiej..


2. Zmiany w niniejszej polityce

Firma może zmienić niniejszą Politykę z wielu powodów. Na przykład, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lub odzwierciedlić zmiany w naszej działalności. Najnowsza wersja niniejszej Polityki Prywatności będzie zawsze publikowana na stronie internetowej, wraz z datą jej wejścia w życie. Jeśli zmiany są namacalne lub wprowadzają znaczącą zmianę w procesie przetwarzania danych osobowych, zarejestrowani użytkownicy Strony zostaną powiadomieni e-mailem lub poprzez Interfejs Strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na te zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, zaleca się zaprzestanie korzystania z Witryny.


3. Jakie dane gromadzi Firma?

Gromadzimy różne rodzaje danych podczas korzystania z Witryny lub podczas komunikacji z Firmą za pomocą uzgodnionych środków komunikacji.

3.1 Dane rejestracyjne i weryfikacyjne.

Poniższe dane podajesz, kiedy rejestrujesz się w Witrynie lub kiedy przechodzisz proces weryfikacji:

 • Adres e-mail i hasło;
 • Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć i data urodzenia;
 • Dane weryfikacyjne, czyli między innymi kopie twoich dokumentów (zeskanowane kopie lub zdjęcia), twoje zdjęcia i inne dokumenty, które mogą być konieczne do zaliczenia weryfikacji;
 • Informacja o płatności. Obejmuje to między innymi numer karty, informacje bankowe lub inne informacje, które mogą być konieczne do dokonania płatności.

3.2 Dane dotyczące Twojego pobytu na Stronie i zapisu komunikacji z Firmą:

 • Zapisy komunikacji z pracownikami Spółki, czyli rozmowy telefoniczne, SMS-y, wiadomości e-mail i komunikację za pośrednictwem interfejsu witryny;
 • Informacje o stanie subskrypcji naszego biuletynu marketingowego;
 • Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny. Obejmuje to liczbę rozegranych gier, liczbę wygranych i przegranych;
 • Informacje o obecności w sieciach społecznościowych. Na przykład istnienie konta na Facebooku, Twitterze lub Google (jeśli zdecydujesz się na rejestrację za pośrednictwem sieci społecznościowych);
 • Jeśli zdecydujesz się na wykluczenie z hazardu lub nałożenie pewnych ograniczeń na hazard, informacje te będą również przechowywane w naszej bazie danych. Te dane nie są uważane za dane na temat zdrowia.

3.3 Ponadto podczas przeglądania Witryny zbieramy niektóre informacje techniczne:

 • Dane o Twoim ruchu internetowym, adres IP i Twojej lokalizacji;
 • Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny, typ używanej przeglądarki oraz wybrany język i strefa czasowa;
 • Informacje o stronie, którą odwiedziłeś przed wejściem na Stronę.

4. W jaki sposób firma wykorzystuje Twoje dane?

Określone dane są używane w następujący sposób:

4.1 Aby zapewnić Ci usługi oferowane w Witrynie:

 • Aby zarejestrować konto;
 • W celu zapewnienia interfejsu i funkcjonalności strony internetowej, w tym obsługi klienta, depozytów, zakładów i innych funkcji oraz treści, które mogą być niezbędne do zapewnienia najlepszej jakości hazardu;
 • Aby zapewnić Ci nowe funkcje i usługi Witryny. Punkt ten obejmuje podawanie spersonalizowanych rekomendacji i świadczenie usług dostosowanych do twoich zainteresowań lub preferencji;
 • Aby przetwarzać płatności.

4.2 Przestrzeganie prawa i przepisów

Należy pamiętać, że ze względu na charakter naszej działalności Firma jest zobowiązana do przestrzegania szeregu przepisów ustawowych, wykonawczych i zasad. Obejmuje to ustawodawstwo dotyczące ochrony danych, ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, polityki dostawców usług płatniczych i innych instytucji finansowych.

 • Aby mieć pewność, że korzystasz z Witryny w sposób zgodny z prawem. Na przykład sprawdzamy, czy masz co najmniej 18 lat i nie jesteś nałogowym graczem. Ponadto weryfikujemy, czy jesteś rezydentem jurysdykcji, w której Firma może świadczyć usługi oferowane w Witrynie;
 • W celu wykrywania i zapobiegania przestępczości, oszustwom i innym próbom wykorzystywania Spółki i jej własności do nielegalnej i nieuczciwej działalności;
 • Aby ustalić i zweryfikować źródło swoich funduszy. Ta procedura ma zastosowanie do użytkowników będących osobami narażonymi politycznie lub zamieszkałych w jurysdykcjach wysokiego ryzyka lub stanowiących znaczne ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 • Aby badać i zapobiegać innym zagrożeniom (finansowym, prawnym lub reputacyjnym);
 • Aby zapobiec naruszeniu naszych zasad (w tym warunków i zasad) oraz zasad naszych partnerów biznesowych;

4.3 Aby komunikować się z tobą

 • Aby komunikować się z Tobą za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, SMS, czatu, komunikatorów i innych uzgodnionych i wybranych środków komunikacji;
 • Możemy poprosić Cię o przesłanie nam opinii na temat korzystania z Witryny. Przesyłanie opinii nie jest obowiązkiem i możesz poprosić nas o nie przesyłanie ich do Ciebie.

5. Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie podczas odwiedzania witryny. Witryna wysyła informacje do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy. Witryna korzysta z plików cookie w następujących celach:

 • Aby rozpoznać urządzenie, strefę czasową i ustawienia języka - aby Stronę internetowa była dostosowana do twojego położenia geograficznego i urządzenia;
 • Aby pamiętać o tobie jako powracającym gościu na stronie;
 • Aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.
Możesz zarządzać plikami cookie w celu ustawiania przeglądarki urządzenia - możesz ograniczyć niektóre pliki cookie lub zablokować wszystkie pliki cookie. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje Witryny będą dla Ciebie niedostępne.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Ze względu na charakter naszej działalności możemy udostępniać niektóre informacje, które nam przekazujesz. Wszyscy odbiorcy danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, bezpieczeństwa i są prawnie zobowiązani do przetwarzania danych w sposób zgodny z prawem. Odbiorcami twoich danych osobowych są:

 • Instytucje finansowe. Kiedy przetwarzamy Twoje transakcje, Twoje informacje finansowe mogą być przekazywane do banków, jednostek finansowych, dostawców usług płatniczych. Ponadto mogą to być dostawcy systemów weryfikacyjnych lub niezależni audytorzy - takie przekazywanie danych jest szczególnie konieczne, gdy Firma ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że użytkownik stwarza poważne ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych powiązanych działań;
 • Dostawcy usług gier, dostawcy oprogramowania i dostawcy hosta. Należy pamiętać, że niektóre elementy infrastruktury informacyjnej, z których korzystasz, nie należą do firmy. Dlatego w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tym dostawcom rozwiązań informatycznych;
 • Dostawcy usług logistycznych. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku dostarczania nagród fizycznych, wygranych i towarów promocyjnych;
 • Kiedy ubiegamy się o akredytację, jednostka akredytująca może przeprowadzić kontrole. Ta procedura może spowodować przekazanie twoich danych osobowych osobie trzeciej;
 • Stronom trzecim w przypadku sprzedaży lub przeniesienia firmy lub jakiejkolwiek części naszej firmy. W takim przypadku ta osoba trzecia ma prawo przetwarzać Twoje dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane dowolnym następcą Spółki (jeśli dotyczy).

7. Miejsce przechowywania twoich danych

Zebrane o Tobie dane osobowe są przechowywane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej EOG). Niemniej jednak niektórzy z naszych partnerów i Invicta Networks N.V. znajdują się poza EOG - dlatego niektóre dane mogą być przekazywane poza ten obszar. Ustanowiliśmy wszystkie mechanizmy prawne i środki techniczne, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia tych transferów i dalszego przechowywania. Pamiętaj, że jeśli zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, zgadzasz się na te transfery. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na takie transfery w dowolnym momencie, ale w takim przypadku Firma nie będzie w stanie zapewnić Ci usług oferowanych w Witrynie.


8.Bezpieczeństwo danych i prowadzenie rejestrów

8.1 Bezpieczeństwo danych

Firma jest zobowiązana do ustalenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujesz. Firma zapewnia bezpieczeństwo twoich danych osobowych poprzez dwa podejścia:

 • Podejście prawne, które polega na całkowitej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych;
 • Podejście techniczne, które jest realizowane przy zastosowaniu wszystkich nowoczesnych standardów technicznych, mających zastosowanie w ochronie danych, w tym standardów szyfrowania danych.

8.2 Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś użytkownikiem Strony. Gdy przestaniesz być użytkownikiem naszej witryny, usuniemy Twoje dane osobowe lub zanonimizujemy je w celu przeprowadzenia badań i analiz. Anonimizacja oznacza proces usuwania wszystkich danych osobowych z zestawów danych. W przypadku anonimizacji danych tych nie można już definiować jako danych osobowych. Ze względu na obowiązki regulacyjne będziemy przechowywać niektóre rodzaje danych przez dziesięć (10) lat od daty, w której przestaniesz korzystać z usług firmy (na przykład zamkniesz konto lub nie będziesz już stawiać zakładów i wpłacać depozytów).


9. Twoje prawa

9.1 Prawo dostępu.

Masz prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, a jeśli Firma faktycznie je przetwarza, do uzyskania odczytywalnej maszynowo kopii przetwarzanych przez nas danych.

9.2 Prawo do sprostowania.

Masz prawo do uzyskania od Firmy sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Na przykład jeśli zmieniłeś miejsce zamieszkania lub adres, wziąłeś ślub lub zmieniłeś nazwisko.

9.3 Prawo do usunięcia gromadzonych przez nas danych na Twój temat.

Prawo te zwane jest również „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz wysłać do nas prośbę o usunięcie konta i danych, które gromadzimy na Twój temat. Należy pamiętać, że to prawo może nie zostać w pełni wykonane z powodu określonego w punkcie 9.8 niniejszej Polityki Prywatności.

9.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Możesz wysłać do nas zapytanie, aby nie przetwarzać Twoich danych w określonym celu. Oznacza to, że nadal będziemy przechowywać Twoje dane, ale nie będziemy ich przetwarzać w określonym przez Ciebie celu.

9.5 Prawo do przenoszenia danych.

Możesz wysłać prośbę do firmy o dostarczenie kopii swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub o przekazanie tych danych innemu administratorowi. Należy pamiętać, że zrzekamy się wszelkich gwarancji prawidłowego przesyłania danych do innego kontrolera, biorąc pod uwagę fakt, że możemy mieć inny interfejs programowania aplikacji itp.

9.6 Prawo do sprzeciwu.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych rodzajów danych, na przykład w celach marketingowych.

9.7 Prawo do wycofania zgody.

Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pamiętaj, że po wycofaniu niektóre funkcje lub elementy Witryny staną się dla Ciebie niedostępne.

9.8 Ograniczenia

9.8.1 Przed wykonaniem praw określonych w klauzuli 8 niniejszej Polityki Prywatności możesz zostać poproszony o dostarczenie Spółce dowodu tożsamości. Te środki są stosowane w celu ochrony danych przed dostaniem się w niepowołane ręce. 9.8.2 Możemy ograniczyć wykonywanie niektórych praw określonych w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności. Na przykład, jeśli poprosisz nas o usunięcie twoich danych osobowych zgodnie z klauzulą 9.3 niniejszej Polityki, nie będziemy w stanie usunąć wszystkich danych osobowych o tobie. Ograniczenia określone w klauzuli 9.3 zostały wprowadzone z powodu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 9.8.3 W przypadku jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń w wykonywaniu twoich praw, zostaniesz powiadomiony w odpowiedzi na twoje żądanie.24 maja 2018